Gå till webbversionen av Forex.seStäng

Kundrelationer

För oss på FOREX Bank är det viktigt att du som kund är nöjd med våra produkter, tjänster och vårt bemötande. Dina synpunkter är viktiga för oss och motsvarar vi inte dina förväntningar vill vi veta detta. Vi tar dina synpunkter på största allvar och utreder på ett skyndsamt och sakligt sätt vad som har inträffat. FOREX Bank ser på dina synpunkter som ett steg i att utveckla verksamheten tillsammans med sina kunder. Vår uppgift är att opartiskt lyssna på vad du har att berätta och handlägga ditt ärende med omsorg. Vi undersöker sedan om vi har handlagt ditt ärende på ett felaktigt sätt. Vårt mål är att presentera en god lösning för dig som kund och ge en utförlig förklaring till vår handläggning av ditt ärende.

Vart vänder du dig?

Om felet har begåtts i en bankbutik ber vi dig ta kontakt med den för utredning och svar i ditt ärende. För att underlätta hanteringen av ditt ärende råder vi dig till att förbereda eventuella underlag. Om det är via någon annan kontakt i banken är du istället välkommen att ringa in till vår Kundservice.

Om du är fortsatt missnöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med det beslut du har mottagit och upplever att du inte får gehör för dina synpunkter är du välkommen att kontakta vår Kundombudsman. Vår målsättning är att besvara inkommande ärenden inom 1-3 bankdagar men svarstiden kan variera, detta beroende på hur omfattande utredningsarbete som behövs för att ge dig ett korrekt svar. Vi kommer då att informera dig om detta skriftligen eller muntligen. 

Telefon (mån-fre, kl 08-17)
010-211 18 75

E-post
kundombudsman@forex.se

Brev
FOREX Bank AB
Att: Kundombudsman
Kornhamnstorg 4
111 27 Stockholm

 

Om du inte är nöjd FOREX Banks beslut

Konsumentvägledaren i din hemkommun
Lämnar kostnadsfritt information och råd i bank- och försäkringsfrågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå / Försäkringsbyrå
Här får du opartisk fakta och vägledning helt kostnadsfritt. De hjälper dig att gå vidare med ett ärende om du inte är nöjd med vår handläggning av ditt klagomål. 

Adress: Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon Tel 0200-22 58 00
Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 från utlandet), Telefontid vardagar 9-12
Hemsida: http://bankforsakring.konsumenternas.se/

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister som rör köp av varor och tjänster av olika slag. Tvisten ska vara mellan en konsument och företag, alltså inte mellan privatpersoner och inte heller mellan företag.

Adress: Box 174, 101 23 Stockholm  
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Tel: 08-508 860 00   Öppettider: 9-12, 13-16 
Fax: 08-508 860 01
Hemsida: http://www.arn.se/

Allmän domstol
Som privatperson har du rätt att ta ett ärende till domstol om vi inte följer det beslut som Allmänna reklamationsnämnden tagit i ett ärende.

Hemsida: http://www.domstol.se/Tvist/

Kassatjänster
Kontakta oss